Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vás v souladu obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s se související právními předpisy informujeme o tom, jak osobní údaje zpracováváme a o Vašich právech týkající se jejich zpracování.Správce osobních údajů

Miloslav Schwarz. KAZE

dále jen „správce“.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu o ochraně osobních údajů.

Právních důvody zpracování

Osobní údaje zpracováváme pokud je splněn jeden z následujících právních důvodů:

Naším oprávněným zájmem naší je i poskytování nabídky služeb a zboží našim zákazníků a o této skutečnosti informovat zákazníky v zájmu zlepšování obchodních vztahů.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům:

Účely zpracováních osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v za účelem:
Detailní informace o jednotlivých zpracováních získáte na adrese správce nebo na internetových stránkách správce.

Doba zpracování osobních údajů


Informace o právech subjektů údajů


Jako subjekt údajů se můžete na naši společnost kdykoliv s oznámením k výkonu Vašich práv v souvislosti s GDPR:Požadavek na výkon práv můžete podat v na adresu sídla správce a to v takové formě, aby Vás bylo možno jednoznačně identifikovat jako subjekt údajů.

Pokud správce obdrží o výkon práva subjektu údajů subjektu údajů dle výše uvedených , bude žadatele informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by správce neprovede opatření ve smyslu výkonu práva subjektu údajů o který je žádáno, bude žadatele nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Při přijímání a vyřizování žádostí o výkon práva subjektu je postupováno dle dokumentu Vyřizování žádostí o výkon práva subjektu údajů, který je k dispozici a adrese správce nebo na internetových stránkách správce.


Internetové stránky správce: www.kaze.cz

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.


Ve Slavonicích Dne 1.4.2018