Kaze Original Store
Help

Mapa obchodu
Volba jazyka a měnyReklamní plocha
Hlavní menuStav košíku
Hledání zboží

Volba prodejního oddělění
Hlavní plocha (nabídka zboží, košík, objednávka,...) Akční zboží

Volby hlavního menu
Registrace Registrace nového zákazníka nebo přihlášení již registrovaného zákazníka.
Košík Zobrazení aktuálního nákupu, možnost změny množství nakoupeného zboží či jeho zrušení.
Objednávka Zobrazení objednávky provedeného nákupu a její odeslání pro dodání požadovaného zboží.
Kontakt Kontaktní informace na provozovatele obchodu.
Help Tato stránka s informacemi o způsobu, možnostech a podmínkách nákupu.

Jak nakupovat
 • Pro nákup zboží (vkládání zboží do košíku) není nutné, aby jste se registrovali či přihlásili pod Vámi používaným přihlašovacím jménem. Pokud nejste registrovaný a doposud přihlášený zákazník, jsou vám zobrazovány základní prodejní ceny včetně DPH.
 • Registrace nového zákazníka nebo přihlášení již registrovaného zákazníka je provedeno na příslušném formuláři, který je zobrazen po zvolení volby Registrace z hlavního menu.
 • Nákup vybraného zboží provádějte z nabídky v jednotlivých prodejních oddělěních zádáním nakupovaného množství a stiskem tlačítka "do košíku".
 • Během nákupu se můžete kdykoliv registrovat či přihlást (pokud jste se již registroval(a) dříve). V případě, že máte sjednány zvláštní ceny (viz. dále Ceny), je Vámi provedený naákup v košíku automaticky přepočítán.
 • Volbou Košík v hlavním menu můžete, kdykoliv během nákupu, měnit množství zboží v košíku nebo zboží z košíku zrušit.
 • V případě, že jset ukončili nákup a v košíku máte nějaké zboží, pokračujte volbou Objednávka v hlavním menu. Pokud nejste doposud registrován či přihlášen, budete před zobrazením objednávky vyzváni k registraci či přihlášení. Na zobrazené objednávce zkontrolujte Vaše fakturační a dodací údaje (v případě jejich změny je opravte na registračním formuláři). Zvolte také Způsob úhrady a Způsob dopravy.
 • Pokud je zobrazená objednávka vpořádku, a chcete aby Vám bylo dodáno zboží, stiskněte volbu Odeslat objednávku.

 • Ceny a způsob úhrady
  Ceny jsou zobrazeny dle nastavení v Registraci uživatele s DPH nebo bez DPH. Výseldná cena za objednávku je vypočtena jako součet ceny za objednané zboží a případné ceny za dopravné (náklady na dopravu či poštovní služby včetně pojištění zásilky a dobírokového poplatku) včetně DPH. Takto vypočtená cena je konečná.

  Dopravné/poštovné není účtováno:
 • Pokud hodnota objednávky je větší než 10000,- Kč včetně DPH
 • Pokud je jako způsob dopravy zvolen osobní odběr

  Způsob úhrady je možno zvolit:
 • Dobírka - úhrada při převzetí zboží od dopravce nebo pošty. K ceně je připočten dobírkový poplatek, pokud není nárok na bezplatnou dopravu. Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat zboží s touto formou úhrady.
 • Záloha - úhrada zálohové faktury. Tuto fakturu je možno vytisknout na stránce Objednávka. K dodání zboží dojde po připsání celkové částky za nákup na účet dodavatele. V tomto případě není k ceně připočten dobírkový polpatek.
 • Převodem - po dodání zboží úhradou faktury s dohodnutou splatností. Tuto možnost formy úhrady poskytuje dodavatel pouze zákazníkům na základě další dohody (informace u obsluhy).

 • Nákupní řád
  Práva a povinnosti prodejce
 • Prodejce odešle kupujícímu e-mailem oznámení o přijetí objednávky. Přijetí objednávky prodávajícím má charakter uzavření kupní smlouvy.
 • Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky; v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí tuto skutečnost prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 • V případě, že prodávající nemohl odeslat zboží z jedné objednávky najednou, neúčtuje kupujícímu další poplatky za dopravné a poštovné.
 • Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné,balné a částku nákladů za dopravu.
 • Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost kupujícího prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

  Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Bezdůvodné neodebrání obdejdnané věci je považováno za proušení kupní smlouvy.
 • Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 • Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek, multimediálních CD-ROM a software, u kterých byl porušen obal. Vrácené musí být dodáno kompletní a v originálním balení a bez známek použití či opotřebení.Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM a software)nesmí být porušen přebal.
 • Kupující je povinen se seznámit s ujednání reklamačního řádu.

 • Reklamační řád
 • Záruční podmínky se řídí ustanovením zákona č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Záruku je možno uplatnit pouze v případě, že koupená věc byla užívána v souladu s pokyny v Záručním listě (pokud je ke zboží přiložen).
 • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.
 • K reklamaci je nutné předložit kopii faktury nebo jiný doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka po obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.
 • Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jiným způsobem nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době po přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží.
 • Reklamované zboží musí být zbaveno veškerých popisů a jiných značek, kterými není zařízení vybaveno výrobcem.
 • Akční nabídka

  Dovolená od
  02.07 - 14.07.2024
   
  Vaše cena od: 1,00
  SPEED HT4 7 OZ NEW
  Běžná cena: 2 290,00
  Vaše cena od: 1 490,00
  VIPER EXTRACLIM NEW
  Běžná cena: 3 300,00
  Vaše cena od: 2 490,00
  THUNDER ONE MODEL 2020 NEW + rouška Full DryClim
  Běžná cena: 5 600,00
  Vaše cena od: 4 200,00
  SURIKATA 12 OZ HT4 NEW material 2023
  Běžná cena: 3 700,00
  Vaše cena od: 2 200,00
  REBEL 14 OZ
   
  Vaše cena od: 3 390,00
  TETSU 11 OZ NEW (SHIN, KAI, KAN)
  Běžná cena: 1 799,00
  Vaše cena od: 1 399,00
  BODY PROTECTOR
  Běžná cena: 1 790,00
  Vaše cena od: 1 190,00
  lapa X1 PROFI ( kůže ) - PAAR
   
  Vaše cena od: 1 700,00