Kaze Original Store

Dodavatel: Miloslav Schwarz, Slavonice

Garance KAZE

Garantujeme Vám možnost výměny zboží nebo vrácení peněz do 3 měsíců bez udání důvodu!

Tato garance se vztahuje pouze na nepoužívané a nepoškozené zboží. Na tuto garanci nad 14-denní lhůtu (dle níže uvedených podmínek) není právní nárok. Dodavatel je oprávněn posoudit, zda se na vracené zboží rozšířená Garance KAZE vztahuje.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14-DENNÍ LHŮTĚ

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednánoKDE ZBOŽÍ VRÁTIT

 • Zboží lze vrátit na adrese / zaslat na adresu :
  Provozovna KAZE, Svatopluka Čecha 103, 37881 Slavonice 202
 • Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.  Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
  Špičková kvalita přímo od výrobce
  V karate-gi kaze startují mistři světa, reprezentanti české republiky a špičkoví závodníci mnoha státních reprezentacích.
  Yohana Sanchez
  Yohana Sanchez
  Mistryně světa v karate WKF
  Mirna Šenjug
  Mirna Šenjug
  3x mistryně Evropy EKF, 3. World karate champions
  Dorota Balciarova
  Dorota Balicarova
  3-násobná mistryně Evropy karate
  VIPER EXTRACLIM NEW
  Běžná cena: 3 300,00
  Vaše cena od: 2 490,00
  THUNDER ONE MODEL 2020 NEW + rouška Full DryClim
  Běžná cena: 5 600,00
  Vaše cena od: 4 200,00
  SURIKATA 12 OZ HT4 NEW material 2023
  Běžná cena: 3 700,00
  Vaše cena od: 2 200,00
  TETSU 11 OZ NEW (SHIN, KAI, KAN)
  Běžná cena: 1 799,00
  Vaše cena od: 1 399,00
  Talisman
   
  Vaše cena od: 130,00

  Akční nabídka

  SPEED HT4 7 OZ NEW
  Běžná cena: 2 290,00
  Vaše cena od: 1 490,00
  VIPER EXTRACLIM NEW
  Běžná cena: 3 300,00
  Vaše cena od: 2 490,00
  THUNDER ONE MODEL 2020 NEW + rouška Full DryClim
  Běžná cena: 5 600,00
  Vaše cena od: 4 200,00
  SURIKATA 12 OZ HT4 NEW material 2023
  Běžná cena: 3 700,00
  Vaše cena od: 2 200,00
  REBEL 14 OZ
   
  Vaše cena od: 3 390,00
  TETSU 11 OZ NEW (SHIN, KAI, KAN)
  Běžná cena: 1 799,00
  Vaše cena od: 1 399,00
  BODY PROTECTOR
  Běžná cena: 1 790,00
  Vaše cena od: 1 190,00
  lapa X1 PROFI ( kůže ) - PAAR
   
  Vaše cena od: 1 700,00